vinjett

Företagets namn                                                                                                                       Verksamhetstid

Eveline Schiller Manufakturaffär                     1891-1900

E Schiller & Co Manufakturaffär                      1900-1926

Initiativtagare/ägare

Eveline Amanda Schiller (1851-1929)                      1891-1926

Olga Nicolina Nyman (1870-1967)                           1900-1916

Geografiskt läge

Torget 8 Telefonhuset vid Gamla torget

Historia

Eveline Schiller var dotter till fiskaren och salteriidkaren Johan Alfrid Schiller och hans hustru Wilhelmina Helvira Börjesson i Lyse i Bohuslän. År 1877 fick Evelina anställning som handelsbiträde hos handlaren Anders Johan Gustafsson i Nya staden i Lidköping. Hos honom stannade hon till 1891 då hon valde att satsa på en egen rörelse i Tidaholm. Företaget inregistrerades den 15 september 1891 och troligen hyrde hon en lokal i den sk Wallinska fastigheten, sedermera Telefonhuset vid Gamla torget med adressen Gamla torget 8. År 1900 tog hon in en kompanjon i företag Olga Nyman som kom inflyttande från Växjö men som ursprungligen kom från Skälvum. Samarbetet varade till 1916 då Olga Nyman valde att flytta till Lidköping.  Eveline fortsatte då rörelsen på egen hand med hjälp av biträden. År 1926 försattes företaget i konkurs. Eveline Schiller avled år 1929 i en ålder av 78 år. Hon bodde då på Norra Kungsvägen 27.  Eveline Schiller var ogift liksom de flesta av de kvinnliga rörelseidkarna vid den här tiden.

Den taxerade inkomsten för rörelsen var för 1913 2 030 kr och för 1914 2050 kr. År 1915 hade dock inkomsten minskat till 1 234 kr. Jämfört med övriga handlare runt torget var inkomsterna betydligt högre än snittet vilket tyder på att verksamheten länge var framgångsrik.

Produkter

Manufakturartiklar såsom klännings- och blustyger, yllevaror, gardiner, galoscher mm

Fotografier

  • annons1892Annons från 1892
  • annons1895Annons från 1895
  • tp18921216Annons Tidaholmsposten 1892
  • annons1911Annons från 1911
  • annons1917Annons från 1917
  • gamlatorget1902Gamla Torget 1902
  • vb19291220Runa Eveline Schiller

Anställda

Ingrid Helena Johansson från Lyse 1910-1919

Rebecka Wilhelmina Johansson från Lyse 1911-1920

Hilma Olivia Bredberg från Velinga 1911-1913

 

Inventerare

Kjell Henrysson