Företagets namn                                       Verksamhetstid

 

Berna Skoglund                                    1884

 

Initiativtagare/ägare

Karolina Bernardina Skoglund (1840-1922)

Geografiskt läge

Troligen N Kungsvägen 5

Historia

Berna Skoglund, som var född i Skinnskatteberg år 1840 arbetade som mamsell på större gårdar runt om i Sverige. År 1883 flyttade hon till Tidaholm där hon försökte sig på att sälja hattar. Hur detta avlöpte är inte känt men hon flyttade efter några år till Uddestorp i Agnetorp där hon åter tog anställning som mamsell. År 1891 köpte hon ett hus i Hörnviken tillsammans med en Kristina Rodin. År 1895 avflyttade Berna till Örebro där hon stannade livet ut. Hon förblev ogift hela sitt liv.

Produkter

Hattar

Fotografier

  • fkpg18840503Annons Falköpings Tidning Maj 1884

Källor

Annons Falköpings tidning 3 mars 1885

Inventerare

Kjell Henrysson