Företagets namn                                                       Verksamhetstid

Urmakare Axel Nilsson             1939-1949

Initiativtagare/ägare

Axel Richard Nilsson (1887-1967)

Geografiskt läge

Norra Kungsvägen 7

Historia

År 1939 inregistrerade Axel Nilsson en rörelse. Under åren 1939-1949 fanns det en urmakare med detta namn. I handelskalendern för 1951 finns han dock inte längre med.

Produkter

Urmakeriprodukter.

Inventerare

Kjell Henrysson