Företagets namn                                                   Verksamhetstid

Axel Bergstrands Snickeriaffär                                            1904-1934

 

Initiativtagare/ägare

Axel Bergstrand (1866-1937)                                            1904-1934

Geografiskt läge

Uthus på Klaragatan 1

Historia

Axel Bergstrand föddes 1886 i Tåstorp i Hagelberg där hans föräldrar var hemmansägare. Var han fick sin snickarutbildning är okänt. Innan han kom till Tidaholm 1904 hade han varit en sväng i Amerika enligt hans dödsruna. Redan år 1905 inköpte han fastigheten Klaragatan 1 och han startade sitt snickeri i uthuset på fastigheten. Han drev sitt finsnickeri till 1934 då han sålde det till Gunnar Larsson som sedermera flyttade det till von Essens plats 2.

Produkter

Möbler och butiksinredningar även renovering av möbler

Fotografier

  • annons1904Annons 1904
  • vb19080414Notis från VästGöta Bladet 1908
  • annons1917Annons från 1917
  • annons1919Annons 1919
  • faktura1910Faktura 1910
  • dodsrunaaxelbergstrandDödsruna Axel Bergstrand

Anställda

Gunnar Larsson

Gåvert Karlsson

Källor

VB 1937

Inventerare

Kjell Henrysson