vinjett

Företagets namn                                                                                          Verksamhetstid

 

Johanna Fredrikssons Hembageri

1891-1910

Mathilda Fernströms Thebrödsbageri

1910-1922

Helga Svenssons Hembageri

1922-1960

Birgits Bageri

1960-2000

 

Initiativtagare/ägare

Johanna Fredriksson (1843-1926)

1891-1910

Mathilda Fernström (1890-1935)

1910-1922

Helga Svensson g Klingberg (1894-1948)

1922-1948

Daniel Klingberg (1894-1962)

1948-1960

Birgit Johansson (1921-2015)

1960-2001

 

Geografiskt läge

Norra Kungsvägen 7

1891-1895

Telefongatan1

1895-1928

Telefongatan 3

1928-2001

 

Historia

Johanna Fredriksson från Solberga inflyttade till Tidaholm år 1891. Hon var då 48 år och ogift. Hon öppnade ett litet hembageri, dvs hon bakade i sitt eget hem, i fastigheten Norra Kungsvägen 7, mitt emot kyrkan. Enligt annons åtog hon sig också maskinstickning. Till sin hjälp hade hon sin 13 år yngre syster Augusta Fredriksson. Efter ett par år inköpte Johanna fastigheten Telefongatan 1. Turerna är lite svåra att följa eftersom det på samma adress finns en familj där hustrun Katarina Jakobsson också titulerar sig bagerska. Katarina med sin familj flyttar dock till Hjo 1898 och därefter står Johanna som ägare till fastigheten. Troligen fick hon här för första gången en egen bageridel med försäljningslokal.

År 1910, när hon var 67 år gammal, sålde hon sin fastighet och bageriet till Edvard och Mathilda Fernström och flyttade till Falköping där hon avled 1926. Mathilda hade tidigare drivit Fru Fernströms pensionat i f d Nya Hotellet på Villagatan. Hon sadlade nu om till bageriidkerska men hon sålde även charkvaror. Hon annonserade att hon bedrev Thebrödsbageri och även sålde hemlagade charkuterivaror. År 1922 avled Mathildas make. Hon valde då att sälja sitt bageri och flytta från orten. Hon kom dock tillbaka och levde de sista åren i Tidaholm. Hon avled här 1935.

Ny ägare blev Helga Svensson från Lindärva. Hon hade arbetat i Ulricehamn och kanske fått sin utbildning där. I inflyttningslängden 1922 angavs hon som bagerska. Den 14 december 1922 registrerade hon sin firma hos Länsstyrelsen med namnet Helga Svenssons Finbageri. Fem år senare gifte hon sig med Daniel Klingberg. Daniel var från början typograf men hade sadlat om till bagare och anställts av Helga. De tog namnet Klingberg men namnet på bageriet behölls. År 1928 valde de att flytta över bageriet till den intilliggande fastigheten Telefongatan 3. 1948 avled Helga och Daniel tog över verksamheten fram till 1960 då han sålde bageriet till Birgit Johansson som varit anställd i bageriet sedan 1951.

Birgit drev sedan bageriet ända till 2001. Hon var då 80 år. Till sin hjälp hade hon bagaren Bror Axelsson. Birgit och Bror berättar om livet som bageriidkare i skriften från Tidaholms Museum, se nedan bland källor.

 

 

Produkter

Matbröd och finare bröd.

Fotografier

  • annons1891Annons från 1891
  • pasePåse från Fernströms Thébrödsbageri
  • vb221208Från Västgöta Bladet 8 dec 1922
  • vb19280330Från Västgöta Bladet 30 mars 1928
  • annons1929Annons från 1929
  • annons1932Annons från 1932
  • vb480511Från VB 11 maj 1948
  • vb620309Från VB 9 mars 1962
  • tfnr29Birgit Johansson

Anställda

Augusta Fredriksson

Bror Axelsson

Källor

Påse upphittad av Niclas Persson i trossbotten på byggnad med adress  Egnahemsvägen 25,

Tidaholms Museum; Vårt dagliga bröd.. tidaholmsbygdens bagerier, kaféer och konditorier under 100 år.

Inventerare

Kjell Henrysson