vinjett

Företagets namn                                                          Verksamhetstid

M K Thorsells Bageri                                1908-1913

Initiativtagare/ägare

Anders Malkus Konrad Thorsell (1864-1946)                             1908-1913

Geografiskt läge

Södra Kungsvägen 3 (numera nr 7)

Historia

Malkus Konrad Thorsell var född i Härja 1864. Som 20-åring anställdes han som bagerigesäll på Högbergs hotell. Här verkar han ha arbetat till år 1908 då han såsom bagarmästare öppnade eget bageri på Karl Tilanders tomt med adress Södra Kungsvägen 3 (idag 7). Av ordalydelsen verkar det som om rörelsen startades i ett uthus på gården. Redan 1913 valde han att flytta till Alingsås där han förvärvade en fastighet benämnd tomt nr 98. Han titulerades fortfarande bagarmästare varför han sannolikt drev ett bageri i Alingsås. År 1919 valde han att flytta till Lindesberg där han övertog ett bageri. År 1928 sålde han bageriet och flyttade till Skövde. Han avled 1946 i Skövde.

Produkter

Bageriprodukter, läskedrycker

Fotografier

  • vb19080508Annons i VästGöta Bladet 1908

Anställda

Inga anställda är kända

Källor

Västgöta-Bladet 1908

Inventerare

Kjell Henrysson