Företagets namn                                          Verksamhetstid

A J Holmberg                                                       1903-1927

Initiativtagare/ägare

Anders Johan Holmberg (1857-1927)

Geografiskt läge

Okänt var tillverkningen skedde

Historia

Anders Johan Holmberg, född i torpet Skogen under Järnåsen i Agnetorp, var först volontär inom armén och sedan, efter att ha varit en tid i Jönköping, flyttade han till Vålberg i Värmland där han blev verkmästare vid en svarvfabrik. År 1899 flyttade han med sin familj tillbaka till Tidaholm. Till en början titulerades han endast f d verkmästare men senare när han köpt fastigheten med adress Skolgatan 6 benämns han snickare. 1907 köper han fastigheten vid Östra Drottningvägen 11 a där han och familjen stannar livet ut. Hans son Karl Napoleon benämns också snickare och arbetade troligen hos sin far. Från 1903 benämns han som en av snickarna i Tidaholm i handelskalendrarna. Det lite märkliga är att han vissa år under 1920-talet inte omnämns men under 1920-talet finns han åter med. I 1925 års firmamatrikel för handel, industri och export anges att A. J. Holmberg bedriver agentur- & kommissionsaffär samt möbelfabrik. Han avled 1927.

Produkter

Möbler

Fotografier

  • ajholmbergFaktura från AJ Holmberg

Anställda

Anders Johan Holmberg

Karl Napoleon Holmberg (1883-1955)

Källor

Handelsmatriklar, finns inte upptagen i handelsregistret.

Inventerare

Kjell Henrysson