Företagets namn                                                                                           Verksamhetstid

Gustaf  Rundströms Matvaruaffär           1907-1925

Initiativtagare/ägare

Gustaf Rundström /1881-1936)

Geografiskt läge

Torggatan 2

Historia

Gustaf Rundström föddes 1881 i Skeda socken i Östergötland. Efter att ha arbetat som dräng på olika gårdar i Östergötland utbildade han sig till mejerist. År 1904 inflyttade han från Veddige församling i Halland till Marieberg i Suntak där han fick plats som mejerist. År 1906 inflyttade han till Tidaholm där han blev ”Packmästare” på Tidaholms bruk. Redan året därpå övertog han John Medins matvaruaffär på Torggatan 2. Affären hade han sedan till 1925 då han sålde den vidare. Därefter sysslade han med agenturaffärer. Enligt Ingemar Karlsson på Hägnelund blev Rundström ovanligt tjock. Han avled i sitt hem på Hansgatan 7 1936. Rörelsen togs över av David Johansson och Edit Modin Under namnet Gustaf Rundströms Eftr.

Produkter

Frukt och matvaror

Foton

  • annons1910Annons från 1910
  • gustaf_rundstroms_eftrButikslokalen Torggatan 2
  • dodsannonsrundstromDödsannons för Gustaf Rundström
  • runaRuna Gustaf Rundström

Källor

Muntlig uppgift från Ingemar Karlsson Hägnelund.

Inventerare

Kjell Henrysson