Företagets namn                                                                                                            Verksamhetstid

Axel Lilja Bok-, Musik- & Pappershandel             1923-1939

A. Liljas Eftr. Bok-, Musik- & Pappershandel       1939-1971

Initiativtagare/ägare

Axel Lilja (1896-1928)                                                                                                1923-1928

Elin Lilja (omgift Siver1896-1976)                                                                                1928-1939

Sigfrid Samuelsson (1896-1963)                                                                                  1939-1963

Greta Samuelsson (1903-1993)                                                                                    1963-1971

Geografiskt läge

Gamla torget 2 (Bazaren)

Historia

Axel Lilja, född i Tidaholm 1896, var son till vaktmästaren vid Tidaholms Blåbandsförenings lokal på Bruksgatan 6 (numera 4) Johan Gottfrid Lilja. Sonen Axel, som tydligen hade lät för siffror, lyckades få anställning på Tidaholms Bruks om bokhållare. Därefter fick han anställning som banktjänsteman. Vilken bank det var fråga om eller hur länge som han innehade denna tjänst är oklart men år 1923 väljer han att starta en bok- och pappershandel i en av butikslokalerna i Bazaren utmed Gamla torget. Det måste ha varit en vågad satsning eftersom det vid den här tiden redan fanns två liknande affärer i staden; Gylfes Bokhandel (Tidaholms Bokhandel) och Gottfrid Johnsons Bok- och Pappershandel.

Axel Lilja fick inte verka så länge som bokhandlare. Redan år 1828, han var inte mer än 32 år, avled han i en blodpropp. Änkan Elin fick ta över driften av bokhandeln. Efter fem år gifte hon om sig med Axel Rudolf  Siver men det äktenskapet blev inte gammalt. Redan 1938 blev hon änka på nytt. Hon valde då att sälja till bokhandeln. Ny ägare blev bokbindaren Sigfrid Samuelsson och hans hustru Greta Samuelsson. När han avled 1963 fortsatte Greta med bokhandeln till 1971 då den lades ned.

Produkter

Papper- och skrivmaterial, fotografiska artiklar, musikinstrument, leksaker, noter tidningar, böcker, tavlor, tvålar parfymer mm.

Fotografier

 • annons1925Annons från 1925
 • almanack1925Almanack från 1925
 • rakning19251231Räkning från 1925
 • almanack1946Almanack från 1946
 • torgetsvGamla torget
 • torgetGamla torget
 • vb701127Från VästgötaBladet 27 Nov 1970
 • vb710115Artikel VästgötaBladet 15 Jan 1971
 • vb710115bFortsättning artikeln
 • vb710115cFortsättning artikeln
 • vb930302Från VästgötaBladet 1993

Anställda

Källor

Artikel i VB 15 januari 1971

Inventerare

Kjell Henrysson