Företagets namn                                                                        Verksamhetstid

Tidaholms Möbelhandel                  före 1893-1948

 

Initiativtagare/ägare

Frans August Larsson (1858-1929)                                                 före 1893-1896

Cart Bodén (1872-1942)                                                                 1896-1902?

Per Albin Johansson (1862-1940)                                                    1902-1940-talet

Geografiskt läge

1. Bruksbodarna vid Gamla torget senare Lorenzalängan                     1893-1932

2. Nya torget 3                                                                               1932-1941

Historia

1.

Frans August Larsson var polisuppsyningsman och kom år 1890 till Tidaholm från Gökhem. Vid sidan om sin polistjänst drev han både inkasso- och auktionsverksamhet samt även  möbelhandel. Hans rörelse har inte återfunnits i handelsregistret men år 1893-1894 drev han möbelhandel på andra våningen i bruksbolagsbodarna invid Vulcans handelsbod vid Gamla torget. Troligen överlät han rörelsen till målaren och möbelhandlaren Carl Emil Bodén från Hjo år 1896 vilket år Bodén inregistrerade sin rörelse. F A Larsson försattes i konkurs 16/2 1900. Tillgångarna uppgick till 1049 kr och skulderna 9.724 kr.F A Larsson avled 1929. Då bodde han i Suntaks järnvägsstation.

2.

Bodén var målare och möbelhandlare från Hjo. Troligen flyttade han aldrig till Tidaholm. Övertog sannolikt möbelförsäljningen från F A Larsson år 1896. I vart fall hade han sin försäljning i samma lokaler på andravåningen. Föreståndare var polismannen P A Johansson som år 1901 övertog affären.

 

3.  

Även P A Johansson var polisman i grunden. Han kom till Tidaholm år 1896 och blev vid sidan om sin polisverksamhet föreståndare för Tidaholms Möbelhandel. År 1901 övertog han själv verksamheten. Affärslokalen var belägen på andra vången i det sk Lorenzalängan vid Gamla torget. År 1932 flyttades affären över till Nya torget 3. När P A Johansson avled drevs rörelsen vidare i dödsboets namn med dottern Ella som föreståndare. Alla barnen kallades sig Jornée. Troligen nedlades verksamheten efter en kortare tid. År 1948 återfinns  Tibro-Möbler på samma fastighet.

 

Produkter

Möbler, speglar, gardiner

Fotografier

  • annons1894Annons från 1894
  • annons1906Annons från 1906
  • annons1907Annons från 1907
  • annons1910Annons från 1910
  • annons1925Annons från 1925
  • vb410401Annons VB 1941
  • privataforetagare1941Ur Sveriges privata företagare 1941
  • runapajohanssonRuna P.A. Johansson

Anställda

Ella Jornée

Källor

Dimbo häradsrätt FIV:34

Tidaholms bruks avräkningsbok1899, s 1103

Sveriges privata företagare, s 538 (1941)

VB 1940

Inventerare

Kjell Henrysson