Företagets namn                                                              Verksamhetstid

Ernst Andrén

1930-1934

Andréns, A Spaak

1954-1959

Spaaks

1959-1968

 

Initiativtagare/ägare

Ernst Andrén (1891-1934)

1930-1939

Svea Margareta Andrén (1898-1998)

1939-1954

Arne Spaak (1917-1977)

1954-1968

 

Geografiskt läge

Andréns hus Torggatan 3 (senare Torggatan 10)

Historia

 

Byggnadsarbetaren August Wilhelm Andrén byggde i slutet av 1890-talet en egen fastighet i hörnet Torggatan-Nya torget som fick adressen Torggatan 3. Nedersta våningen kom att inredas för butiker. År 1930 startade sonen Ernst Andrén en manufakturaffär för herrkläder i fastigheten. Ernst hade tidigare varit handelsbiträde, bl a i Kumla. Han avled redan 1939, endast 48 år gammal. Rörelsen togs då över av hans hustru Svea Margareta Andrén och hon drev den vidare till år 1954 då hennes bror Arne Spaak tog över. Det är troligt att Arne tidigare varit biträde i butiken. I slutet av 1950-talet ändrade Arne Spaak firmanamnet till Spaaks. År 1968 beslöts att huset skulle rivas och ersättas av ett nytt. Arne Spaak valde då att lägga ned rörelsen. Han fick därefter arbete på Marbodal men avled 1977 endast 60 år gammal.

Produkter

Herr- och gossekipering

Fotografier

 • annons1932Annons från 1932
 • vb351129Annons från VB 1935
 • vb570524Annons från VB 1957
 • annons1959Annons från 1959
 • vb591023Annons från VB 1959
 • vb591127Annons från VB 1959
 • torggatan3Torggatan3
 • vb680614Från VästgötaBladet juni 1968
 • vb680614bForts. på artikeln
 • vb680705Annons från VB 1968
 • vb901106Annons från VB
 • vb770219Runa Arne Spaak
 • vb940425"Så var det då" från Vb 1994

Anställda

Text

Källor

Text

Inventerare

Kjell Henrysson