vinjett

Företagets namn                                                                         Verksamhetstid

Murarmästare Carl Fredrik Malmberg      1884-1930-talet

Initiativtagare/ägare

Carl Fredrik Malmberg (1856-1935)

Geografiskt läge

Malmberg hade sin bostad på Södra Kungsvägen 3 (numera 7) och förmodligen utgick firman från denna adress.

Historia

Carl Malmberg var son till torparen i Mogapet under Madängsholm i Baltak Anders Gustaf Malmberg. Han arbetade i unga år som snickare. Han byggde själv ett större hus med adress Södra Kungsvägen 3 (mittemot Bibliotekshuset numera nr 7) och flyttade dit år 1884 med sin familj. Han titulerades då som murare och senare som murarmästare. Som murare uppförde han ett stort antal byggnader i och runt Tidaholm. Samrealskolan och Östra kapellet är två byggnader som han uppförde. Enligt notis i Västgöta-Bladet när han fyllde 75 år var han då fortfarande aktiv. Han var även ledamot av stadsfullmäktige några år. Han skulle fylla 80 år när han avled. Han efterlämnade sin hustru Anna Sofia Johansdotter (1859-1941) och tio barn. Han hade en yngre bror August Malmberg som också drev egen murarverksamhet.

Produkter

Murningsarbeten

Fotografier

  • cf_malmbergCarl Fredrik Malmberg
  • nota1899Nota från 1899
  • kvittensKvittens från 1901
  • vbrunaRuna från VästGöta Bladet

Anställda

Sönerna Karl Erik Torsten och Karl Johannes Linus Malmberg arbetade med sin far.

Källor

Västgöta-Bladet 25/9 1931, juli 1935, muntliga uppgifter Per Karlsson

Inventerare

Per Karlsson och Kjell Henrysson