vinjett

Företagets namn                                                                     Verksamhetstid

Thunvall & Co                                                               1909

 

Initiativtagare/ägare

Gustaf Thunvall (1867-1949), Oskar Wikén (1865-1941) och Emil Lindgren ( 1880-1958)

Geografiskt läge

Norra Kungsväen 8

Historia

De tre skräddarna Thunvall, Wikén och Lindgren valde att i februari 1909 starta en gemensam skrädderirörelse i den fastighet som ägdes av Wikén med adress Norra Kungsvägen 8. De kallade sig Thunvall & Co. Det verkar som om samarbetet inte varade så länge. Redan samma månad valde Lindgren att flytta till Falköping och Thunvall köpte en fastighet i Madängsholm benämnd Erikstorp. Wikén bodde dock kvar till sin död på fastigheten.

Produkter

Skräddarsydda kläder

Fotografier

  • vb19090205Annons från VästGöta Bladet 1909
  • vb19090205bFrån VB 1909

 

Anställda

Inga anställda är kända.

Källor

Annons i Västgöta-Bladet 1909-02-26

Inventerare

Kjell Henrysson