Företagets namn                                       Verksamhetstid

Skräddarmästare J A Sandberg        1871-1881

Initiativtagare/ägare

Johan Alfrid Sandberg (1849-1881)

Geografiskt läge

Troligen Västra Drottningvägen 1 och Södra Kungsvägen 3

Historia

J A Sandberg var son till skräddarmästaren Karl Theodor Sandberg i Fällorna i Sandhem och lärde yrket av honom. År 1871 gifte sig J A med Eva Sofia Gustafsdotter och de flyttade samma år till Tidaholm. J A var 22 år och såg tydligen att Tidaholm hade börjat växa. Första tiden bodde familjen vid Kullö men flyttade redan påföljande år till ett hus med (nuvarande) adress Södra Kungsvägen 3. Om han lät bygga huset eller om han köpte det är oklart men han står snart om ägare. Han lät också bygga ett hus i centrala Tidaholm med adress Västra Drottningvägen 1. I november 1880 anges det vara nyuppfört. J A Sandberg verkar ha varit mycket expansiv och i Sveriges Handelskalender 1875-1876 anges att han förutom skrädderi även bedrev klädeshandel och bageri.

Verksamheten fick tyvärr ett abrupt slut genom att J A redan år 1881 hastigt avled i nervfeber, vilket var ett annat namn för tyfus, en farsot som drabbade orten vid denna tid. Han var då endast 31 år gammal och han efterlämnade sin hustru och fyra barn, varav det yngsta endast var ett år gammalt. Tydligen hade han lånat pengar för sin verksamhet. Bouppteckningen redovisade tillgångar på 23 063 kr men skulderna uppgick till hela 30 595 kr, alltså ett underskott om 7 532 kr.  Dödsboet fick lämna sina fastigheter och verksamheterna avsåldes. Familjen fick  istället hyra en lägenhet hos murare Malmberg i grannhuset.

 

Produkter

Skrädderi, kläder och bageri

Fotografier

  • fkpg18811203Annons Falköpings Tidning Dec 1881
  • fkpg18810611Dödsannons Falköpings Tidning Juni 1881

 

Anställda

Skräddaren Frans August Bäckander (1853-1881)

Källor

Sveriges Handelskalender 1875-1883

Inventerare

Kjell Henrysson