Företagets namn                                                              Verksamhetstid

Thuréns kiosk                                      1931-1974

Initiativtagare/ägare

1. Hjalmar Thurén (1879-1961)

2. Ingvald Thurén (1908-1996)

Geografiskt läge

Södra Kungsvägen 39

Historia

Hjalmar Thurén arbetade på Vulcans tändsticksfabrik. Parallellt med sitt arbete öppnade han kioskrörelse i Stallängen utmed landsvägen söderut med adress Södra Kungsvägen 39. Utöver rena kioskvaror sålde han även bröd, mjölk och specerivaror.  Han överlät, troligen på 1950-talet,  kioskrörelsen till sin son Ingvald som drev den tillsammans med sin fru Britta till dess att den lades ned år 1974. Handeln med specerivaror hade lagts ned i mitten av 1960-talet.

Produkter

Kioskvaror, tobaksvaror, mjöl, bröd och specerivaror.

Fotografier

  • vb591201Från VästgötaBladet 1 Dec 1959
  • vb591215Annons från VästgötaBladet 15 Dec 1959
  • annons1962Annons från 1962
  • thurens_70taletThuréns kiosk på 70-talet
  • fodelsedagshyllningFödelsedagshyllning
  • vb1974Artikel i VästgötaBladet 1974
  • vb20120317Artikel i VästgötaBladet 17 Mars 2012

Källor

VB1974

VB2012

Inventerare

Kjell Henrysson