vinjett

Företagets namn                                       Verksamhetstid

Elin Anderssons Modeaffär              1908-1939

Initiativtagare/ägare

 1. Elin Andersson (1878-1954)                                         1908-1927
 2. Lotten Ahlström (1881-1950                                        1927-1928
 3. Margit Johansson (1907-1998) och Naima Johansson (troligen systrar) 1928-1930
 4. Margit Johansson (1907-1998)                                     1930-1939

 

Geografiskt läge

Bankhuset vid Gamla Torget, lokalen var belägen i östra delen av bottenvåningen mitt emot Gylfes bokhandel. Omkring 1925 flyttades affären till en nybyggd fastighet med adress Torggatan 1.

 

Historia

Elin Andersson föddes i en familj med 12 barn. Familjen flyttade runt en hel del i Sverige. När Elin föddes bodde familjen på Söder i Stockholm där fadern var brännmästare. Efter några år flyttade familjen till Skåne. Elin fick dock möjlighet att flytta tillbaka till Stockholm där hon bodde hos en släkting. Hon fick anställning på NK:s franska avdelning där en fransk modist lärde henne att göra hattar.

År 1908 flyttade Elin till Tidaholm för att öppna en egen hattaffär. Lokalen var inrymd i det sk Bankhuset vid Gamla Torget. Redan år 1910 gifte hon sig med den 14 år äldre bokhållaren vid Vulcan Ellert Otterström, som enligt den tidens regler formellt övertog rörelsen. En dotter Birgit föddes 1914 men redan samma år avled Ellert. Omkring 1925 flyttades rörelsen till Torggatan 1. 1927 gifte Elin om sig med en apotekare Vinell från Burträsk och sålde då rörelsen och flyttade till Burträsk. Redan 1935 blev hon änka igen och hon flyttade då till Stockholm där hon avled på Kungsholmen 1954. Lotten Ahlström övertog rörelsen 1927 men redan påföljande år sålde hon den vidare till Margit och Naima Johansson. 1930 utträdde Naima som delägare och Margit drev butiken vidare till 1939 då den lades ned. Elins dotter Birgit har berättat att Elin ofta for på mässor runt om i Sverige för att kolla in modet. Särskilt gällde det att hitta hattar som tilltalade Signe Winblad.

 

Produkter

 Hattar och handarbeten

 

Fotografier

 • annons1909Annons från 1909
 • annons1911Annons från 1911
 • vb19160307Annons VästgötaBladet 7 mars 1916
 • kvittensKvittens
 • ellertotterstromEllert Otterström
 • elinleendeEn leende Elin
 • elinihattElin i hatt

Anställda

Hulda Andersson, Elins syster

Julia, sedermera gift med Albert Andersson

Källor

 1. Arkivuppgifter: Handelsregistret för Tidaholm
 2. Muntliga uppgifter: Dottern Birgit Ritzén, f 1914, i Västerås, Rolf Alnefelt, Västerås

 

Inventerare

Kjell Henrysson