Företagets namn                                            Verksamhetstid

Åkare K A Grankvist           1905-1920t

Initiativtagare/ägare

Karl August Grankvist (1848-1938)

Geografiskt läge

Södra Kungsvägen 28

Historia

Karl August Grankvist föddes i Granskogen under Hårdaholm i Suntak år 1848 där föräldrarna var torpare. Så småningom blev Karl August själv torpare i Siggestorp under Tidaholm. På 1880-talet tog han arbete på tändsticksfabriken i Tidaholm och byggde så småningom ett eget hus i Stallängen. Det fick adressen Södra Kungsvägen 28. Någon gång i början av 1900-talet, han var då närmare 60 år, valde han att sluta på fabriken och börja som egen åkare. Det är okänt hur länge han höll på med sitt åkeri men troligen höll han på ganska långt upp i åren. När hans fru avled år 1922 benämns han fortfarande åkare.

Produkter

Transportverksamhet med häst och vagn

Fotografier

  • fakturaFaktura från 1910
  • runorRunor Karl Grankvist

Källor

Text

Inventerare

Kjell Henrysson